Хом`юк Віктор Вікторович

Кафедра: Кафедра Вищої математики
Посада: доцент

Публікації

Монографії (5)

1. Khomyuk V.V., Kyrylashchuk S. А. Formation of the basic level of mathematical competence in mathematics lessons in the context of developmental learning : Collective monograph. Vol. 2. Venice, Italy, 2021. P. 302-311.
2. Інноваційні технології в освітньому процесі / І. В. Хом`юк, В.А.Петрук, О.А.Голюк, В.В.Хом`юк: Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 88 с.
3. Мартинюк Т. Б. Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних : монографія / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк. – Вінниця : “Універсум-Вінниця”, 2005.- 201 с.
4. Мартинюк Т. Б. Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних [Текст] : монографія / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк. – Вінниця : “Універсум-Вінниця”, 2005. – 201 с.
5. Мартинюк Т. Б. Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних [Текст] : монографія / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 203 с.

Навчальні посібники (11)

1. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина 2 : навчальний посібник / Хом`юк І. В. , Сачанюк-Кавецька Н.В., Ковальчук М. Б., Хом`юк В. В. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 162 с.
2. Хом`юк В. В. Вища математика [Текст]. Частина 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : практикум / В. В. Хом`юк, І. В. Хом`юк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 152 с.
3. Хом`юк В. В. Вища математика [Текст]. Частина 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : практикум / В. В. Хом`юк, І. В. Хом`юк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 118 с.
4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / І. В. Хом`юк, Н. В. Сачанюк-Кавецька, М. Б. Ковальчук,В. В. Хом`юк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 145 с.
5. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою) [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / І. В. Хом`юк , Н. В. Сачанюк-Кавецька, В. В. Хом`юк, М. Б. Ковальчук. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 206 с.
6. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою) [Текст]. Частина 2 : навчальний посібник / І. В. Хом`юк, Н. В. Сачанюк-Кавецька, В. В. Хом`юк, М. Б. Ковальчук – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 148 с.
7. Петрук В. А. Інтерактивні технології навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ [Текст] : навчальний посібник / В. А. Петрук, І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк / Вінниця : ВНТУ, 2012. – 93 с.
8. Хом`юк І. В. Дослідження операцій. Збірник тестових завдань з теоретичною підтримкою [Текст] : навчальтний паосібник / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк. - Вінниця : ВНТУ, 2012. – 95 с.
9. Хом`юк І. В. Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : навчальний посібник / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк, В. О. Краєвський. - Вінниця : ВНТУ, 2009. – 189 с.
10. Хом`юк І. В. Математичне програмування [Текст]. Частина І : навчальний посібник / І. В. Хом`юк, В. Л. Карпенко, В. В. Хом`юк. . Вінниця : ВНТУ, 2004. – 77 с.
11. Петрук В. А. Збірник завдань з вищої математики [Текст]. Частина ІІ : навчальний посібник / В. А. Петрук, І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 118 с.

Патенти (8)

1. Пат. 71934 UA, МПК G06F 7/00. Оптоелектронний пристрій для визначення максимального числа [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк, Д. В. Кордон (Україна). - № u201202368 ; заявл. 28.02.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 8 с. : кресл.
2. Пат. 53552 UA, МПК G06F 7/50. Конвеєрний пристрій [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк, О. А. Коваль, М. В. Дзісь (Україна). - № u201004277 ; заявл. 13.04.2010 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. - 7 с. : кресл.
3. Пат. 25483 UA, МПК G06F 7/04. Пристрій для сортування чисел [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк, Л. В. Огороднійчук, О. В. Кирилко (Україна). - № u200703603 ; заявл. 02.04.2007 ; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12. - 7 с. : іл., табл.
4. Пат. 73776 UA, МПК G06G 7/14. Спосіб порогового паралельного алгебраїчного додавання тривалостей групи часових інтервалів [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`як, Л. М. Куперштейн (Україна). - № 2003010394 ; заявл. 16.01.2003 ; опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9. - 6 с. : кресл.
5. Пат. 6513 UA, МПК G06F 7/503. Конвеєрний пристрій [Текст] / Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем`яко, В. В. Хом`юк (Україна). - № 20040907486 ; заявл. 13.09.2004 ; опубл. 16.05.2005, бюл. № 5. - 6 с. : кресл.
6. Пат. 70407 UA, МПК G06G 7/57. Спосіб паралельного алгебраїчного додавання тривалостей групи часових інтервалів [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк, А. А. Яровий, І. В. Хом`юк, О. Б. Мартинюк (Україна). - № u2002086940 ; заявл. 23.08.2002 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.
7. Пат. 63366 A UA, МПК G06F 9/00, G06F 7/06. Спосіб сортування чисел [Текст] / Т. Б. Мартинюк, М. Ю. Черниш, Р. А. Расенко, В. В. Хом`юк, Ю. В. Васюра (Україна). – № 2003043089 ; заявл. 08.04.2003 ; опубл. 15.01.2004, Бюл. № 1, – 4 с. : кресл.
8. Пат. 55861 A UA, МПК G06G 7/14. Паралельний підсумовуючий пристрій [Текст] / Т. Б. Мартинюк, О. В. Панасюк, В. І. Козлова, В. В. Хом`юк, О. М. Михайлова-Пехан (Україна). – № 2002075727 ; заявл. 11.07.2002 ; опубл. 15.04.2003, Бюл. № 4. – 8 с. : кресл.

Препринти (1)

1. Хом`юк В. В. Деякі аспекти проведення практичних занять з вищої математики [Електронний ресурс] / В. В. Хом`юк // Тези доповідей регіональної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці : дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2018), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 6-8 червня 2018 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/viewFile/3932/3275.

Реферати (1)

1. Хом`юк В. В. Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.13 / Віктор Вікторович Хом`юк ; Вінницький державний технічний університет. – Вінниця, 2003. – 20 с. - Бібліогр. : с. 15-17 (23 назви).

Статті (75)

1. Irina Khomyuk, Svetlana Kyrylashchuk, Victor Khomyuk, Zlata Bondarenkо, Iryna Klieopa / / Methods of Forming Mathematical Mobility of Future Engineers in Higher Mathematics Classes// Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 28-29, 2021. – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. Vol.1 – P. 270-281.
2. Khomyuk I., Kyrylashchuk S., Khomyuk V., Bondarenkо Z., Klieopa I. Methods of Forming Mathematical Mobility of Future Engineers in Higher Mathematics Classes// Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education:, May 28-29, 2021. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. Vol.1. P. 270-281. Приемы формирования математической мобильности будущих инженеров на занятиях по высшей математике [Text] / I. Khomyuk, S. Kyrylashchuk, V. Khomyuk [etc.] // Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education:, May 28-29, 2021. – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. – Vol.1. – P. 270-281.
3. Хом`юк І. В. Інноваційні технології в процесі викладання дисциплін професійного спрямування / І. В. Хом`юк, В.В.Хом`юк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», 13-15 травня 2021 року: збірник наукових праць [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.] – Вінниця : ВНТУ, 2021.
4. Ліхашорський С. В. Використання чат-ботів як інтерактивну технологію у освітньому процесі / С. В. Ліхашорський, І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності», 20-21травня 2021 року: збірник наукових праць [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та інш.] – Вінниця : ВНТУ, 2021.
5. Хом`юк І. В. Cамостійна діяльність студентів на заняттях з вищої математики через призму компетентнісного підходу / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 25-26 березня 2021 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.] – Вінниця : ВНТУ, 2021.
6. Козаченко В. І. Організація дистанційного навчання математики у науково-технічному ліцеї з використанням можливостей office 365 / В. І. Козаченко, В. В. Хом`юк // Матеріали доповідей Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми вищої математичної освіти : виклики сучасності», Вінниця, 2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc20/paper/view/10069
7. Хом`юк І. В. Використання технології змішаного навчання на заняттях з вищої математики у технічних ЗВО / І. В. Хом`юк, С. А. Кирилащук, В. В. Хом`юк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія, 2020. – № 64 . – С.21-28.
8. Хом`юк І. В. Методичні аспекти реалізації міжпредметних зв`язків на уроках математики в початковій школі / І. В. Хом`юк, Н. Ю. Родюк, В. В. Хом`юк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія, 2020. – № 61 . – С.68-73.
9. Хом`юк І. В. Технологія поелементного навчання розв`язування задач в контексті формування математичної компетентності майбутніх інженерів / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк //Сучасна освіта – доступність, якість, визнання : збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції, 14–15 листопада 2018 року, м. Краматорськ / під заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 258-261.
10. Хом`юк І. В. Шляхи формування пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках математики / І. В. Хом`юк, Н.Ю.Родюк, В.В.Хом`юк // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти». – Науковий журнал «Молодий вчений», 2019. – №№ 5.2 (69.2). – С.166-170.
11. Хом`юк В. В. Процедурна складова математичної компетентності учнів середньої школи / В. В. Хом`юк // Формування ключових і предметних компетентностей засобами сучасних освітніх технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Криворізького державного педагогічного університету та 60-річчю психолого-педагогічного факультету (спеціальності Початкова освіта) [Кривий Ріг, 21 листопада 2019 р.] / Міністерство освіти і науки України, Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг : КДПУ. – С. 140-143.
12. Хом`юк І. В. Використання ігрових інтерактивних технологій в процесі вивчення теми «Диференціальні рівняння» [Електронний ресурс] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців", Вінниця, 29-30 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 64-66. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2018/paper/view/5786.
13. Хом`юк І. В. Доведення теорем як засіб активізації навчання студентів вищої математики у технічних ВОЗ / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти». – Суми : Сумський держ. педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 1(11). – С. 114–119.
14. Хом`юк В. В. Системно-узагальнюючий етап формування математичної компетентності майбутніх інженерів / В. В. Хом`юк // Матеріали доповідей Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності», м. Вінниця, ВНТУ, 17-18 травня 2018 р. – Режим доступу https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/viewFile/5487/4674
15. Хом`юк В. В. Взаємозв`язок понять «математична компетентність» та «професійна мобільність» майбутніх інженерів [Електронний ресурс] / В. В. Хом`юк, І. В. Хом`юк // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практич. Інтернет -конф., 28 лютого 2017 р. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – С. 131–135. – Режим доступу : http://socrates.vsau.org/repository/getfile/10319.pdf.
16. Хом`юк І. В. Деякі аспекти підготовки викладачів для технічних університетів [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Збірник наукових праць за матеріалами дистанційної всеукраїнської наукової конференції «Математика у технічному університеті XXI сторіччя», м. Краматорськ, 15–16 травня 2017 р. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – C. 182-185.
17. Хом`юк В. В. Деякі аспекти розвитку особистості студента як майбутнього фахівця впродовж навчання у вищий школі / В. В. Хом`юк, І. В. Хом`юк // Матеріали ІІ міжнородної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика», Харків, 11 квітня 2017 р. – Харків : «Стиль-Издат», 2017. – С. 312-314.
18. Хом`юк В. В. Компетентностно-орієнтовані завдання як важливий чинник формування когнітивної складової математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк, І. В. Хом`юк // Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти». – Суми : Сумський держ. педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 1(9). – С. 107–114.
19. Хом`юк В. В. Основні етапи розвитку поняття «інтеграл» [Текст] / В. В. Хом`юк, Л. О. Мамашвілі // Збірник наукових праць за матеріалами дистанційної всеукраїнської наукової конференції «Математика у технічному університеті XXI сторіччя», м. Краматорськ,15–16 травня 2017 р. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – C. 66-69.
20. Хом`юк І. В. Фактори впливу на професійне самовизначення особистості в умовах ринкової економіки [Текст] / І. В. Хом`юк, В. А. Петрук, В. В. Хом`юк // Педагогіка безпеки. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – Вип. 1. – С. 6–12.
21. Хом`юк В. В. Шкільна математична освіта в Україні та за кордоном в контексті формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія "Педагогіка". – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2017. – Вип. 8. – С. 183–191.
22. Хом`юк В. В. Поетапна технологія формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія "Педагогіка". – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2017. – Вип. 7. – С. 144–154.
23. Хом`юк В. В. Практикум – один із видів ресурсного забезпечення формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Сучасна освіта та інтеграційні процеси : збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції, м. Краматорськ, 22-23 листопада 2017 р. – Краматорськ : ДГМА, 2017. – С. 212-215.
24. Хом`юк В. В. Розробка та структурування змісту математичних дисциплін як педагогічна умова формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Збірник наукових праць за матеріалами дистанційної всеукраїнської наукової конференції «Математика у технічному університеті XXI сторіччя», м. Краматорськ, 15–16 травня 2017 р. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – C.176-179.
25. Хом`юк І. В. Математичне моделювання в контексті здійснення міжпредметних зв`язків курсу вищої математики у ВНЗ [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти». – Суми : Сумський держ. педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 2(10). – С. 43–50.
26. Хом`юк В. В. Стан сформованості математичної компетентності майбутніх інженерів-машинобудівників [Текст] / В. В. Хом`юк // Міжнародний науковий журнал «Педагогіка безпеки». – Вінниця : ВНТУ, 2017. – Вип. 2. – С. 35–44.
27. Хом`юк В. В. Інтерактивні технології в процесі формування математичної компетентності [Текст] / В. В. Хом`юк // Наукові записки. Серія "Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти". – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 1. - С. 47–54.
28. Хом`юк В. В. Етапи формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 29. – С. 198–203.
29. Хом`юк І. В. Математична компетентність майбутніх випускників інженерних спеціальностей через призму компетентністного підходу [Електронний ресурс] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : матеріали Всеукр. наук.-практич. Інтернет -конф., 17 лютого 2016 р. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – С. 416–422. – Режим доступу: http://socrates.vsau.org/repository/getfile/10319.pdf.
30. Хом`юк І. В. Деякі проблеми професійно-педагогічної підготовки викладачів технічних ВНЗ [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // International scientific professional periodical journal «The unity of science». – Vienna – Austria, 2015. – P. 80–83.
31. Хом`юк В. В. Розвиваючі логічні завдання з вищої математики як інструмент реалізації моніторингу навчальних досягнень майбутніх інженерів / В. В. Хом`юк, І. В. Хом`юк // Теоретико-методичні основи розвитку освіти і управління навчальними закладами : матеріали І Всеукраїнської науково-методичної веб-конференції, м. Херсон, 23 грудня 2015 р. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Ч. ІІ. – С. 169–173.
32. Хом`юк В. В. Проблеми та перспективи багаторівневої вищої професійної освіти [Текст] / В. В. Хом`юк // «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології» : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 26 червня 2015 р. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 99–103.
33. Хом`юк В. В. Критерії, показники та рівні оцінювання сформованості складових математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // International scientific professional periodical journal «The unity of science». – Vienna – Austria, 2015. – P. 29-31.
34. Хом`юк В. В. Принципи формування математичної компетентності майбутнього інженера [Текст] / В. В. Хом`юк // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія "Педагогіка". – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2014. – Вип. 3. – С. 124-131.
35. Хом`юк В. В. Системний підхід до формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Ткст] / В. В. Хом`юк // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Кам`янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2014. – Вип. 17. – С. 258–263.
36. Хом`юк В. В. Компетентнісний підхід до формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія "Педагогічні науки". – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – Вип. 117.– С. 258–261.
37. Хом`юк В. В. Взаємозв`язок методологічних підходів і принципів формування математичної компетентності [Текст] / В. В. Хом`юк // Zbior raportow naukowych «Nauka dzis : teoria, metodologia, praktyka, problematyka» – Warszawa : Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2014. – С. 64–68.
38. Хом`юк В. В. Сутність поняття «педагогічна умова» в контексті висвітлення проблеми формування математичної компетентності [Текст] / В .В. Хом`юк // International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists “The generation of scientific ideas”, the 27 th of November, 2014, Geneva (Switzerland). – 2014. - P. 104-109.
39. Хом`юк В. В. Особистісно орієнтований підхід до формування математичної компетентності майбутнього інженера-машинобудівника / В. В. Хом`юк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Педагогіка і психологія" : зб. наук. праць. – ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 284-288.
40. Хом`юк В. В. Мотив як умова формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Суми, 4-5 березня 2014 р. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. - С. 301–304.
41. Хом`юк В. В. Інноваційні організаційні форми навчання як один з елементів процесу формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Чинники розвитку психологічних та педагогічних наук у ХХІ столітті : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 21-22 листопада 2014 р. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 128-131.
42. Хом`юк В. В. Предметна мотивація як засіб забезпечення математичної компетентності [Текст] / В. В. Хом`юк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вип. 38. Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 459 –464.
43. Хом`юк В. В. Чинники формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Дидактика Яна Амоса Коменського як універсальне мистецтво надання та здобуття освіти : матеріали Третьої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 28 листопада 2014 р. // FOLIA COMENIANA : вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я.А.Коменського / гол. ред. Муковіз О. П. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 87-91.
44. Хом`юк В. В. Сутність поняття «педагогічна умова» в контексті висвітлення проблеми формування математичної компетентності [Текст] / В. В. Хом`юк // International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists “The generation of scientific ideas” , the 27 th of November, 2014, Geneva (Switzerland). - 2014. – P. 104 – 109.
45. Хом`юк В. В. Трактування поняття «математична компетентність» майбутнього інженера [Текст] / В. В. Хом`юк // «Актуальні питання педагогічних та психологічних наук: наукові дискусії» : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 14-15 листопада 2014 р. – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2014. – С. 108-110.
46. Хом`юк В. В. Математична компетентність майбутнього інженера: аналіз феномену [Текст] / В. В. Хом`юк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. № 3(37). – С. 211–218.
47. Хом`юк І. В. Впровадження інтерактивних технологій у процес викладання фундаментальних дисциплін у технічному ВНЗ [Текст] / І. В. Хом`юк, В. А. Петрук, В. В. Хом`юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2013. – Вип. № 41. – С. 81–85.
48. Хом`юк І. В. Етапи формування професійної мобільності майбутніх інженерів [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Серія "Педагогічні науки". – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – Т. 1, вип. 108. – С. 140–143.
49. Хом`юк В. В. Сутнісна характеристика самостійної роботи як засобу навчальної діяльності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Badania naukowe naszych czasow. Zbior raportow naukowych, 29.10.2013-31.10.2013. – Katowice : Wydawca: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2013. – С. 9 – 14.
50. Хом`юк І. В. Деякі аспекти використання компетентнісного підходу до викладання фундаментальних дисциплін у ВНЗ [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – Вип. № 22(257). – С. 215–222.
51. Хом`юк В. В. Формування мотиваційної сфери в процесі фундаментальної підготовки майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Perspektywy rozwoju nauki. Zbior raportow naukowych, 28.11.2012-30.11.2012. – Gdansk : Wydawca : Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2012. – С. 72–75.
52. Хом`юк І. В. Ймовірносно-статистичний аналіз результатів експериментального дослідження з формування компонентів базового рівня професійної мобільності [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта : теорія і практика». – Кам`янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. – Вип. 12. – С. 170–175.
53. Хом`юк І. В. Взаємозв`язок структурних компонентів базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Междисциплинарные исследования в науке и образовании: Педагогические науки : сборник трудов Первой Международной научно-методической конференции, 1 сентября 2012 г. – Киев, 2012. – С. 66–69.
54. Мартинюк Т. Б. Моделювання процесу оброблення двовимірного масиву даних за різницевими зрізами [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк, Л. М. Куперштейн // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації : зб. пр. II-ї наук.-техн. конф., Львів. 4-5 жовтня 2012 р. -Львів : ФМІ НАНУ, 2012. – С. 41 – 45.
55. Хом`юк В. В. Проблема моніторингу якості фундаментальної підготовки у вищому технічному навчальному закладі [Текст] / В. В. Хом`юк // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Сучасна наука: теорія і практика», м. Запоріжжя, 28-30 листопада 2012 р. – Запоріжжя, 2012. – Т. ІІ. – С. 47–50.
56. Мартынюк Т. Б. Мультиобработка массивов данных по разностным срезам [Текст] / Т. Б.Мартынюк, В. В.Хомюк // Кибернетика и системный анализ. – 2011. - № 6. – С. 132 – 137.
57. Мартынюк Т. Б. Особенности математической модели дискретного sm-преобразования [Текст] / Т. Б. Мартынюк, В. В. Хомюк // Математичні машини і системи. – 2010. – № 4. – С. 145–155.
58. Мартынюк Т. Б. Модели систолических массивов для обработки векторных массивов данных по разностным срезам [Текст] / Т. Б. Мартынюк, А. В. Кожемяко, В. В. Хомюк // Управляющие системы и машины. – 2009. – № 5. – С. 46–55.
59. Мартинюк Т. Б. Аспекти оптоелектронної реалізації асоціативного процесора [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк, А. В. Кожем`яко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 1. - С. 89-94.
60. Матричні структури для класифікації образів за методом різницевих зрізів [Текст] / Т. Мартинюк, А. Буда, В. Хом`юк [та ін.] // Восьма всеукраїнська міжнародна конференція “УкрОБРАЗ`2006”, Київ, 28-31 серпня 2006 р. – Київ, 2006. – С. 39–42.
61. Хом`юк І. В. Про розвиток творчих здібностей студентів на ігрових заняттях з вищої математики [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2006. – Вип. №10. – С. 469–475.
62. Кожемяко В. П. Особенности структурного программирования синхронных алгоритмов сортировки [Текст] / В. П. Кожемяко, Т. Б. Мартынюк, В. В. Хомюк. // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – № 5. – С. 122–134.
63. Мартинюк Т. Б. Оцінювання ефективності алгоритмів мультиобробки масивів даних [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 5. - С. 76-82.
64. Багатофункціональна регулярна структура для обробки векторних даних [Текст] / Т. Мартинюк, А. Буда, В. Хом`юк, Л. Куперштейн // Сьома всеукраїнська міжнародна конференція “УкрОБРАЗ`2004”, Київ, 11-15 жовтня 2004 р. – Київ, 2004. – С. 33–37.
65. Мартинюк Т. Б. Особливості використання позрізової обробки для сегментації багатоградаційних зображень [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк, Я. Г. Скорюкова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 4. - С. 82-88.
66. Аналіз моделей паралельного підсумовування елементів числового масиву [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк, Л. Н. Куперштейн, Є. С. Матвєєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2002. - № 6. - С. 65-70.
67. Кожемяко В. П. Перспективы создания оптоэлектронных нейрокомпьютеров в контексте развития современных нейротехнологий [Текст] / В. П. Кожемяко, В. В. Хомюк, А. А. Яровой // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : збірник наукових праць. – Хмельницький : ТУП, 2002. – № 9. – С. 108 – 114.
68. Нейроструктури та нейрообчислення: застосування INTERNET [Текст] / Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем`яко, І. Л. Пехан [та ін.] // ”Інтернет – Освіта – Наука – 2002” : третя міжнародна конференція ІОН – 2002 : збірник матеріалів конференції. – Вінниця, 2002. – Т. 2. - С. 338 – 341.
69. Сортувальна нейроподібна мережа [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк, А. В. Кожем`яко [та ін.] // Шоста всеукраїнська міжнародна конференція «УкрОБРАЗ`2002». – Київ, 2002. – С. 183–186.
70. Хом`юк В. В. Методи попередньої обробки інформації в процесі розпізнавання образів [Текст] / В. В. Хом`юк // Вісник Сумського державного університету. – Суми, 2002. – № 12(45). – С. 177–183.
71. Хом`юк В. В. Алгоритмічна модель лінійної згортки векторів з використанням векторно-матричних перетворень [Текст] / В. В. Хом`юк, В. І. Козлова, А. А. Яровий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 3. – С. 124–126.
72. Особенности нетрадиционного кодирования данных при ассоциативной обработке [Текст] / Т. Б. Мартынюк, Г. Л. Лысенко, А. Г. Буда [и др.] // Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. – 2001. – С. 390–391.
73. Мартинюк Т. Б. Дослідження особливостей багатооперандної обробки числової інформації [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк, О. В. Мельничук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –1999. – № 2. – С. 66–71.
74. Використання зрізів різниць для багатооперандного додавання числових величин [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк, І. М. Савалюк, Д. В. Охрущак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1998. – № 2. – С. 63–68.
75. Мартинюк Т. Б. Можливості розпаралелювання алгоритму багатооперандного додавання [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом`юк, Г. В. Кухарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1997. – № 4. – С. 89–94.

Тези доповідей (31)

1. Хом`юк І. В. Cамостійна діяльність студентів на заняттях з вищої математики через призму компетентнісного підходу / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. І-66 Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 25-26 березня 2021 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.] – Вінниця : ВНТУ, 2021.
2. Хом`юк В. В. Задачний підхід формування математичної дослідницької компетентності [Електронний ресурс] / В. В. Хом`юк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/8680.
3. Хом`юк В. В. Організаційно-методичний супровід процесу формування математичної компетентності [Електронний ресурс] / В. В. Хом`юк // Матеріали НТК ВНТУ, м. Вінниця. – 2019. − Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2019/paper/view/6508/5370
4. Хом`юк В. В. Тестування як інструментарій формування математичної компетентності майбутніх інженерів / В. В. Хом`юк // La science et la technologie à l`ère de la société de l`information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. V.6. Р. 93-94.
5. Хом`юк І. В. Математичні методи в педагогічних дослідженнях [Електронний ресурс] / І. В. Хом`юк, В. А. Петрук, В. В. Хом`юк // Матеріали доповідей Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності», Вінниця, 17-18 травня 2018 р. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/view/5674.
6. Хом`юк В. Використання експрес-опитування для оцінювання когнітивно-творчої складової математичної компетентності [Електронний ресурс] / В. Хом`юк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/3751.
7. Хом`юк І. В. Інтелектуальні вміння як складова математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс–2018» : матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (8-9 листопада 2018 р., м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – Т. 1. – С. 145-146.
8. Хом`юк В. В. Використання експрес-опитування для оцінювання когнітивно-творчої складової математичної компетентності / В. В. Хом`юк // Матеріали НТК ВНТУ, м. Вінниця. – 2018. − Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/3751/3187
9. Хом`юк В. Структурні системні складові математичної компетентності майбутнього інженера [Електронний ресурс] / В. Хом`юк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2054.
10. Хом`юк В. В. Технологічний підхід до формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 23 березня 2017 р. / за заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – Київ : НАУ, 2017. – С. 122.
11. Хом`юк В. В. Роль лекції в процесі формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 03-04 квітня 2016 р. : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. — Вінниця: ВНТУ, 2016. – С. 181-184.
12. Хом`юк В. В. Роль лекції в процесі формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом`юк // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 03-04 квітня 2016 р. : збірник наукових праць. — Вінниця : ВНТУ, 2016. – С.181-184.
13. Хом`юк І. В. Особливості підготовки викладача до навчального заняття з вищої математики зі студентами спеціальності «Стрілецька зброя» у ВНЗ [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» / за заг. редакцією В. В. Балабіна. – Київ : ВІКНУ, 2016. – С. 429 –430.
14. Хом`юк В. В. Оцінювання рівня сформованості операційно-технологічного компоненту математичної компетентності майбутнього інженера [Текст] / В. В. Хом`юк // Засоби і технології сучасного навчального середовища : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 травня 2016 р. / відповідальний редактор С. П. Величко. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2016. – С. 59- 61.
15. Хом`юк В. В. Структурна модель формування математичної компетентності майбутніх інженерів [Електронний ресурс] / В. В. Хом`юк // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/284.
16. Хом`юк В. В. Моніторинг математичних здібностей студентів-першокурсників технічного ВНЗ [Текст] / В. В. Хом`юк // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» / за заг. редакцією В. В. Балабіна. — Київ : ВІКНУ, 2015. — С. 82.
17. Хом`юк В. В. Зміст математичної освіти з точки зору компетентнісного підходу [Текст] / В. В. Хом`юк // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2014 р. / за заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – Київ : НАУ, 2014. – С. 148.
18. Хом`юк В. В. Забезпечення математичної компетентності через предметну мотивацію [Текст] / В. В. Хом`юк // Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка : збірник доповідей та тез доповідей V міжнародної конференції, Київ, 26-27 лютого 2014 р. - Київ, 2014. – С. 224-225.
19. Хом`юк І. В. Інноваційні технології в контексті спадщини А. С. Макаренка [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 11-12 березня 2013 р. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 81–84.
20. Хом`юк І. В. Розвиток творчої особистості інженера на заняттях з вищої математики [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк, В. А. Петрук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної дистанційної конференції-конкурсу молодих учених, аспірантів і студентів «Евристика і дидактика математики». – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2013. – С. 149–151.
21. Хом`юк В. В. Чисельна стійкість алгоритму мультипідсумовування елементів векторного масиву даних із застосуванням методу різницевих зрізів [Текст] / В. В. Хом`юк // Збірник тез доповідей IV International Scientific Conference on Optoelectronic Information Technologies “PHOTONICS-ODS 2008”, 30 вересня—2 жовтня 2008 р. - Вінниця, 2008. – С. 84.
22. Хом`юк І. В. Деякі аспекти вивчення теми «Вектори на площині» / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Збірник доповідей ХІІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М Кравчука.,11 – 14 травня 2008 р. – Київ : ТОВ «Задруга», 2008. – С. 478.
23. Хом`юк В. В. Чисельна стійкість алгоритму мультипідсумовування елементів векторного масиву даних із застосуванням методу різницевих зрізів [Текст] / В. В. Хом`юк // Збірник тез доповідей IV International Scientific Conference on Optoelectronic Information Technologies “PHOTONICS-ODS 2008”, 30 September – 2 October, 2008. – Вінниця, 2008. – С. 84–85.
24. Нейромережний класифікатор біоелектричних сигналів [Електронний ресурс] / Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда, В. В. Хом`юк, А. В. Кожем`яко // IX Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС – 2008)», 21—24 жовтня 2008 р. – Режим доступу : www.vstu.vinnica.ua/mccs2008/materals/subsection_3.2.pdf.
25. Организация цифрового фильтра для нейросетевого классификатора биоэлектрических сигналов [Текст] / Т. Б. Мартынюк , А. Г. Буда, В. В. Хомюк // Современные информационные и электронные технологии 2008 (СИЭТ – 2008) : 9 – я междунар. научно-практ. конф., 19 – 23 мая 2008 г. – Одесса, 2008. – С. 49.
26. Хом`юк В. В. Математична модель паралельного порогового алгебраїчного мультипідсумовування елементів векторного масиву даних [Текст] / В. В. Хом`юк // XIII Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика - 2006" : тези доповідей тринадцятої міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 25-28 вересня 2006 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 210.
27. Хом`юк І. В. Вплив задач прикладного змісту на професійну підготовку інженера – механіка [Текст] / І. В. Хом`юк, В. В. Хом`юк // Збірник доповідей VIІІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М Кравчука, 11 – 14 травня 2006 р. – Київ : ТОВ «Задруга», 2006. – С. 946.
28. Хом`юк В. В. Математична модель паралельного порогового алгебраїчного мультипідсумовування елементів векторного масиву даних [Текст] / В. В. Хом`юк // XIII Міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика - 2006) : тези доповідей тринадцятої міжнародної науково-технічної конференції. м. Вінниця, 25-28 вересня 2006 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 210.
29. Хом`юк В. В. Дослідження процесу прискорення мультипідсумовування методом різницевих зрізів [Текст] / В. В. Хом`юк // Тези доповідей IX-ої всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, м. Львів, 24-26 вересня 2002 р. – С. 129–130.
30. Хом`юк В. В. Розклад довільних матриць на множники в процесі попередньої обробки інформації [Текст] / В. В. Хом`юк // Збірник тез доповідей Second International Scientific Conference of Students, Post-Graduate Students and Young Scientists. – Вінниця, 2002. – С. 15.
31. Хом`юк В. В. Дослідження процесу перетворення даних з використанням принципу різницевих зрізів [Текст] / В. В. Хом`юк // Збірник тез доповідей Second International Scientific Conference on Optoelectronic Information Technologies “PHOTONICS-ODS 2002”. – Вінниця, 2002. – С. 18.